αβάρος    [avaros, abaros]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάρος

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάρος

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάρος

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβάρος.Griechische Definition zu αβάρος

αβάρος, επίθ.

Φιλάργυρος:
άρχοντες αβάροι εκρύβανε τα στάρια (Xρον. σουλτ. 8532).
[<ιταλ. avaro]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15