{η}  αβάντζα  Subst.  [avantza, abantza]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αβάντζα

αβάντζα (αναδρομικός σχηματισμός) αβαντζ(άρω) + -α italienisch avanzare (είμαι πιστωτής)[1]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάντζα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάντζα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάντζα

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu αβάντζα

αβάντζα η [avándza] & αβάντσα η [avántsa] Ο25α : (προφ.) 1. προκαταβολή μισθού, οφειλής ή χρέους· μπροστάντζα: Πήρα αβάντζα τρία χιλιάρικα. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback