{το}  αβάνς  Subst.  [avans, abans]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu αβάνς

αβάνς französisch avance


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu αβάνς

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αβάνς

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αβάνς

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu αβάνς.Griechische Definition zu αβάνς

αβάνς το [aváns] Ο (άκλ.) : η προανάφλεξη σε μηχανές εσωτερικής καύσεως.

[λόγ. < γαλλ. avance]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback