{το}  αβάκιο Subst.  [avakio, abakio]

{die}    Subst.
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu αβάκιο

αβάκιο altgriechisch ἀβάκιον Diminutiv von ἄβαξ (άβακας)


GriechischDeutsch
Αν υπάρχουν αβάκια στον παράδεισο, ο Χοσέ θα κάθεται δίπλα στον Κύριο.Gibt es Schachspiele im Himmel, sitzt Jose ganz nahe beim Herrn.

Übersetzung nicht bestätigt

Ξέρεις, δεν βλέπεις πολλά αβάκια.Genau. Wo ist der Abakus geblieben?

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Wandtafel
TafelGriechische Definition zu αβάκιο

αβάκιο το [avákio] : (λόγ.) μικρός άβακας, η πλάκα στην οποία έγραφαν οι μικροί μαθητές.

[λόγ. < αρχ. ἀβάκιον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback