αίνεσις  (enesis, ainesis)  


Beispielsätze αίνεσις

Quelle: Wikipedia

... Δανιήλ (περιλαμβανομένων της "Προσευχής του Αζαρία" και "Των Τριών Παίδων Αίνεσις") (*) (ως προς τις προσθήκες) Βηλ και Δράκων (*) "Δευτεροκανονικά ή ...


Beispielsätze preisen

Wir preisen Jesus Christus!

Quelle: list


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von αίνεσιςαίνεσις

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15