{ο}  αίλουρος Subst.  [eluros, ailoyros]

{die}    Subst.
(3)

Etymologie zu αίλουρος

αίλουρος altgriechisch αἴλουρος


GriechischDeutsch
Κινείται σαν αίλουρος. Γρήγορος και ευέλικτος.Es bewegte sich wie eine Katze.

Übersetzung nicht bestätigt

-Έγινε αληθινός αίλουρος;Wurde sie etwa eine richtige Katze?

Übersetzung nicht bestätigt

Είναι σαν αίλουρος με την κιθάρα, που είναι η πιο βαθιά του αγάπη,Er ist geschmeidig wie eine Katze mit der Gitarre, seiner einzigen, mit Sicherheit größten Liebe.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu αίλουρος

αίλουρος ο [éluros] : 1.(λόγ.) ο αγριόγατος: Σκαρφάλωσε στο δέντρο σαν αίλουρος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback