έρπω Verb  [erpo, erpw]

kriechen (ugs.)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu έρπω

έρπω altgriechisch ἕρπω proto-indogermanisch *serp- (έρπω)


GriechischDeutsch
"Παρά να έρπω με γυμνή την κοιλιά μου... "Πάνω σε κονσερβοκούτια στο Σινσινάτι...ieher noch mit nacktem Bauch in Cincinnati über Konservendosen kriechen;

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu έρπω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
έρπωέρπουμε, έρπομε
έρπειςέρπετε
έρπειέρπουν(ε)
Imper
fekt
(ήρπα)(έρπαμε)
(ήρπες)(έρπατε)
(ήρπε)(ήρπαν, ήρπαν(ε))
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα έρπωθα έρπουμε, θα έρπομε
θα έρπειςθα έρπετε
θα έρπειθα έρπουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να έρπωνα έρπουμε, να έρπομε
να έρπειςνα έρπετε
να έρπεινα έρπουν(ε)
Imper
ativ
Pres(ήρπε)έρπετε
Part
izip
Presέρποντας

Griechische Definition zu έρπω

έρπω [érpo] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : σέρνομαι. 1α. (για ζώο) μετακινούμαι, προχωρώ ακουμπώντας την κοιλιά στο έδαφος: Έρπουν τα φίδια / τα σκουλήκια. β. μετακινούμαι με το σώμα στο έδαφος, σέρνομαι στο έδαφος: H τίγρη πλησίασε έρποντας και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά. Οι στρατιώτες προχωρούσαν έρποντας, για να αποφύγουν τα εχθρικά πυρά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback