έξι Adj.  [eksi]

(0)

Etymologie zu έξι

έξι altgriechisch ἕξ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
halbes Dutzend
sechs
6

Grammatik

Noch keine Grammatik zu έξι.Griechische Definition zu έξι

έξι [éksi] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1.που δηλώνει ένα σύνολο από έξι (6) μονάδες: έξι μονάδες / δεκάδες / εκατοντάδες / χιλιάδες / εκατομμύρια. έξι χρόνια / μήνες / ημέρες. Οι έξι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. έξι κιλά ζάχαρη. έξι χιλιάδες / εκατομμύρια δραχμές. || (αντί του τακτικού έκτος): Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα έξι, στην έκτη σελίδα. Θα έλθω στις έξι το πρωί / το απόγευμα. Στις έξι του μηνός, κατά την έκτη ημέρα του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback