έξι    [eksi]

Etymologie zu έξι

έξι altgriechisch ἕξ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu έξι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie έξι

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Deutsche Synonyme zu έξι


Grammatik

Noch keine Grammatik zu έξι.Griechische Definition zu έξι

έξι [éksi] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1.που δηλώνει ένα σύνολο από έξι (6) μονάδες: έξι μονάδες / δεκάδες / εκατοντάδες / χιλιάδες / εκατομμύρια. έξι χρόνια / μήνες / ημέρες. Οι έξι ημέρες της δημιουργίας του κόσμου. έξι κιλά ζάχαρη. έξι χιλιάδες / εκατομμύρια δραχμές. || (αντί του τακτικού έκτος): Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα έξι, στην έκτη σελίδα. Θα έλθω στις έξι το πρωί / το απόγευμα. Στις έξι του μηνός, κατά την έκτη ημέρα του. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback