έντεκα Adj.  [enteka]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu έντεκα

έντεκα ένδεκα altgriechisch ἕνδεκα


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
εντεκάδα
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu έντεκα.Singular

Plural

the elf

the elves
Griechische Definition zu έντεκα

έντεκα [éndeka] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1.που δηλώνει ένα σύνολο από έντεκα (11) μονάδες: έντεκα χιλιάδες / σελίδες. Tο βιβλίο χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια. || (αντί του τακτικού ενδέκατος): Γεννήθηκε στις έντεκα Οκτωβρίου. Άνοιξε το βιβλίο στη σελίδα έντεκα, στην ενδέκατη σελίδα. Στις έντεκα το πρωί. ΠAΡ Ο μήνας που τρέφει* τους έντεκα. || (ως ένδειξη βαθμολογίας): Πήρα έντεκα. Aυτό το γραπτό παίρνει έντεκα / είναι για έντεκα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback