ένας  

  • ein
    upvotedownvote
  •  eine
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η μεγάλη προσπάθεια ήταν ένας παράγοντας της επιτυχίας του.

Οι ειδήσεις λένε ότι υπήρχε ένας μέγαλος σεισμός στην Ελλάδα.

Mην ακούς τι λέει ο καθένας.

Quelle: anmaretto, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

enas

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15