έν τον  

  • ich bin
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σύμβουλοι εγκατέλειψαν τον Αντώνιο και στράφηκαν στον Οκταβιανό το φθινόπωρο του 32 π.Χ., εν μέρει γιατί δεν άντεχαν πλέον τον αυταρχισμό της Κλεοπάτρας ...

... είναι αρκετά δύσκολο –ή και αδύνατο– να καθοριστεί το σημείο μετάβασης από τον έναν όρο στον άλλο.[ii] Τα μέλη της ομοταξίας των πτηνών έχουν ως κύριο γνώρισμα ...

... ομάδα υποστηρικτών του πήραν νύχτα το μοναχογιό του, τον Πύρρο, και τον φυγάδευσαν από την πρωτεύουσα εν μέσω αντίξοοων συνθηκών. Τελικά κατέληξαν στην αυλή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

en ton

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15