έκτος -η -ο Adj.  [ektos -i -o, ektos -h -o]

(10)
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Μετά την έναρξη της διαδικασίας, ένας έκτος παραγωγός αποφάσισε να στηρίξει τη διαδικασία προσφέροντας την πλήρη συνεργασία του στην έρευνα.Nach der Verfahrenseinleitung beschloss ein sechster Hersteller, das Verfahren durch die uneingeschränkte Mitarbeit an der Untersuchung zu unterstützen.

Übersetzung bestätigt

Ένας έκτος κοινοτικός παραγωγός απάντησε στο ερωτηματολόγιο μετά τον προσωρινό καθορισμό ο οποίος, ωστόσο, δεν μπορούσε πλέον να επαληθευθεί και, επομένως, δεν ελήφθη υπόψη κατά τον οριστικό προσδιορισμό.Ein sechster Gemeinschaftshersteller legte einen beantworteten Fragebogen erst vor, als die vorläufigen Feststellungen bereits getroffen waren, so dass die Angaben nicht mehr überprüft werden konnten und deshalb bei der endgültigen Feststellung nicht berücksichtigt wurden.

Übersetzung bestätigt

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη δημοσίευση του οριστικού κανονισμού, ένας έκτος παραγωγός-εξαγωγέας πρόσφερε ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές.Nach Abschluss der Untersuchung und Veröffentlichung der endgültigen Verordnung unterbreitete noch ein sechster ausführender Hersteller ein Verpflichtungsangebot.

Übersetzung bestätigt

Πέραν των πέντε μέσων, τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: πρόβλημα ή πρόκληση", η προσέγγιση της οικονομίας της τρίτης ηλικίας πρέπει να προστεθεί ως ένας έκτος, ξεχωριστός άξονας.Neben den fünf in der Mitteilung "Die demografische Zukunft Europas Von der Herausforderung zur Chance" erwähnten Instrumenten muss der Ansatz der "Silver Economy" als sechster gesonderter Weg hinzukommen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • έκτος (maskulin)
  • έκτη (feminin)
  • έκτο (neutrum)


Griechische Definition zu έκτος -η -ο

εκτός [ektós] επίρρ. : δηλώνει ποικίλες επιρρηματικές σχέσεις. I. δηλώνει τόπο· έξω, μακριά. ANT εντός: Έμεινε έκτος -η -ο, δε συμπεριλήφθηκε μέσα σε ένα σύνολο, έμεινε απέξω. Πάντα τον θεωρούσαν έκτος -η -ο, όχι στον κύκλο των δικών τους, όχι δικό τους άνθρωπο. || (γεωμ.) γωνίες εντός, έκτος -η -ο και επί τα αυτά. ΦΡ εντός, έκτος -η -ο και επί τα αυτά, απάντηση με την οποία ο ομιλητής δηλώνει με έμφαση ότι έμεινε στο σπίτι του, ότι δεν πήγε πουθενά. II. συνήθ. σε θέση πρόθεσης: 1. με γενική συχνά σε εκφράσεις και σε ΦΡ έκτος -η -ο θέματος / σειράς / μάχης / νόμου / πεδίου βολής. Είναι έκτος -η -ο γραφείου, απουσιάζει. έκτος -η -ο υπηρεσίας. έκτος -η -ο κινδύνου, δεν κινδυνεύει. έκτος -η -ο κυκλοφορίας, δεν κυκλοφορεί. έκτος -η -ο Ελλάδος, στο εξωτερικό. έκτος -η -ο εποχής, έξω, ανεξάρτητα από την εποχή. έκτος -η -ο / έξω του νυμφώνος*. έκτος -η -ο έδρας*. έκτος -η -ο τόπου* και χρόνου. έκτος -η -ο πραγματικότητας*. έκτος -η -ο εαυτού*. έκτος -η -ο των τειχών*. έκτος -η -ο εμπορίου*. || δηλώνει εξαίρεση: Kάθε μέρα έκτος -η -ο Σαββάτου και Kυριακής. (έκφρ.) έκτος -η -ο απροόπτου*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback