άφθονα  

  • reichlich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σταθερά: 184Οs, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os και 192Os που είναι και το πιο άφθονο. Το όσμιο ανακαλύφθηκε στο Λονδίνο από τον Άγγλο χημικό Σμίθσον Τένναντ ...

... Η Αφθονία (Abundantia) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,24. Ανακαλύφθηκε ...

... Πολιτισμού τουλάχιστον στο χώρο του Αιγαίου, η λεγόμενη «Μυκηναϊκή Κοινή». Τα άφθονα ευρήματα εισηγμένης μυκηναϊκής κεραμικής στα νησιά του Αιγαίου και σε ολόκληρη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afthona


Deutsche Synonyme zu: άφθονα

reichhaltig reichlich üppig opulent ausgiebig ausführlich vielzählig im Überfluss en masse viel reich massenhaft unbegrenzt in Hülle und Fülle wie Sand am Meer zahlreich abundant massenweise haufenweise unzählig zuhauf in rauen Mengen reihenweise massig waggonweise in großer Zahl eine Menge Holz eine Vielzahl (von) eine (ganze) Palette an eine (ganze) Palette von eine beachtliche Anzahl von eine beachtliche Anzahl an ein große Menge an eine große Menge von eine große Zahl von (eine) große Anzahl (eine) Vielzahl (von) zahlreiche eine Menge viele eine größere Anzahl (an) halb recht ziemlich mäßig vergleichsweise relativ ganz einigermaßen hinlänglich halbwegs leidlich durchaus schon ganz in Grenzen verhältnismäßig ganz schön (es) reicht genügend hinreichend gebührend genug ausreichend in Maßen sattsam satt (nachgestellt) zur Genüge über Mangel an (etwas) kann sich niemand beklagen deutlich mehr als viel mehr als reichlich über weit über weit mehr als deutlich über weitaus mehr (als)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15