άπλα  

  • freier Raum
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εκπαιδευτεί ώστε να υπακούει σε απλές διαταγές. Οι γάτες επίσης έχει διαπιστωθεί ότι μαθαίνουν να χειρίζονται απλούς μηχανισμούς, όπως πόμολα πόρτας. ...

... Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας ...

... είναι απλό. Το προσδιοριστικό «απλό» συχνά παραλείπεται και ο παραπάνω ορισμός γίνεται προϋπόθεση για να οριστεί ένα πολύγωνο γενικότερα. Τα απλά πολύγωνα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apla


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ άπλα άπλες
Genitiv άπλας
Akkusativ άπλα άπλες
Vokativ άπλα άπλες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15