άι σιχτίρ    [e sichtir, ai sixtir]

Ähnliche Bedeutung wie άι σιχτίρ

Noch keine Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu άι σιχτίρ.


Weiterführende Links

Griechische Definition von άι σιχτίράι σιχτίρ


Frage oder Kommentar zu άι σιχτίρ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15