{η}  άγουσα Subst.  [agusa, arusa, agoysa]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu άγουσα

άγουσα altgriechisch ἄγουσα, Femininum von ἄγων, μετοχή ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος ἄγω


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης νέες άγουσες που πρέπει να ακολουθήσει στο έργο της για την εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.Die Kommission wird ferner neue Wege bei ihrer Arbeit zur Verwirklichung der Millennium-Entwicklungsziele prüfen.
Θα παρουσιάζει ενδεχόμενες άγουσες που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 έως 95% έως το 2050 και παράλληλα να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια της EE και να δοθεί ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, περιλαμβανομένων ορόσημων, τομεακών συνεισφορών και των συνεπειών για τις πολιτικές κατά τα επόμενα λίγα χρόνιαSkizzierung möglicher Strategien zum Umbau der EU zu einer emissionsarmen Wirtschaft bis zum Jahr 2050: die Treibhausgasemissionen sollen bei gleichzeitiger Verbesserung der Energieversorgungssicherheit der EU und Förderung von nachhaltigem Wachstum und Beschäftigung um 80-95 % gesenkt werden, darunter Festlegung von Etappenzielen und von Beiträgen der einzelnen Sektoren sowie Untersuchung der Auswirkungen der Maßnahmen in den nächsten Jahren

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu άγουσα

άγουσα η [áγusa] : (λόγ.) κυρίως στην έκφραση παίρνω την άγουσα, ξεκινώ για κάπου: Tον έδιωξαν από τη δουλειά και, στενοχωρημένος, πήρε την άγουσα για το σπίτι του.

[λόγ. θηλ. μεε. του αρχ. ρ. ἄγω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback