άγαμος Adj.  [agamos, aramos]

  Adj.
(18)
  Adj.
(15)
(0)

Etymologie zu άγαμος

άγαμος altgriechisch ἄγαμος


GriechischDeutsch
διατελεί εν χηρεία, έχει λάβει διαζύγιο ή είναι χωρισμένος ή άγαμος και έχει ένα ή περισσότερα συντηρούμενα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού,verwitwet, geschieden, rechtswirksam getrennt lebend oder ledig ist und für mindestens eine unterhaltsberechtigte Person im Sinne des Anhangs III dieses Personalstatuts zu sorgen hat;

Übersetzung bestätigt

άγαμοςledig

Übersetzung bestätigt

(προαιρετικά) επίσημη οικογενειακή κατάσταση: άγαμος· έγγαμος (συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων καταχωρισμένης συμβίωσης)· χήρος και μη ξαναπαντρεμένος (συμπεριλαμβανομένων των χήρων από καταχωρισμένη συμβίωση)· διαζευγμένος και μη ξαναπαντρεμένος (συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε διάσταση και των πρώην συντρόφων λυθείσας καταχωρισμένης συμβίωσης),(fakultativ) gesetzlicher Familienstand: ledig; verheiratet (einschließlich eingetragene Partnerschaft); verwitwet und nicht wieder verheiratet (einschließlich überlebende Lebenspartner einer eingetragenen Partnerschaft); geschieden und nicht wieder verheiratet (einschließlich gerichtlich getrennter und aufgehobener eingetragener Partnerschaften);

Übersetzung bestätigt

Τυνήσιος, γεννηθείς στο Monastir στις 29 Απριλίου 1974, υιός της Selma MANSOUR, άγαμος, διευθυντής επιχείρησης, διεύθυνση 83 Cap Marina MonastirTunesier, geboren am 29. April 1974 in Monastir, Sohn von Selma MANSOUR, ledig, Leiter eines Unternehmens, Wohnsitz: 83 Cap Marina – Monastir , Personalausweisnr.

Übersetzung bestätigt

Τυνήσιος, γεννηθείς στο Monastir στις 12 Οκτωβρίου 1972, υιός της Selma MANSOUR, άγαμος, εμπορικός εισαγωγέας-εξαγωγέας, διεύθυνση avenue Mohamed Salah Sayadi Skanes MonastirTunesier, geboren am 12. Oktober 1972 in Monastir, Sohn von Selma MANSOUR, ledig, Export-/Import-kaufmann, Wohnsitz: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir , Personalausweisnr.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu άγαμος.Griechische Definition zu άγαμος

άγαμος -η -ο [áγamos] : (λόγ.) που δεν έχει παντρευτεί· ανύπαντρος, ελεύθερος. ANT έγγαμος: άγαμος βίος. Προτίμησε την άγαμη ζωή από το να παντρευτεί άνθρωπο που δεν τον ήθελε.

[λόγ. < αρχ. ἄγαμος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback