άβολα Adv.  [avola, abola]

  Adj.
(63)

GriechischDeutsch
Είναι σημαντικό να βρείτε το κατάλληλο μπότες, εάν δεν θέλετε να κάνουν τα πόδια σας άβολα και ανθυγιεινά.Es ist wichtig, die entsprechenden Schuhe zu finden, wenn Sie nicht wollen, um Ihren Füßen unbequem und ungesund.

Übersetzung nicht bestätigt

Τα εμπόδια αυτά έκαναν σίγουροι Αύγουστο του τον εαυτό του και τον έκανε να νιώθει άβολα στην πατρίδα του.Diese Rückschläge haben August unsicher und machte ihn unbequem in seiner Heimat fühlen.

Übersetzung nicht bestätigt

Η άγνοια δεν είναι ποτέ καλύτερη από τη γνώση. E.Fermi Ένας Άγγλος νομίζει ότι είναι ηθικό Όταν είναι μόνο άβολα.Unwissenheit ist nie besser als Wissen. E.Fermi Ein Engländer denkt, er ist moralisch Wenn er nur unbequem ist.

Übersetzung nicht bestätigt

– Μπορούν να φιλτράρει άβολα περιβαλλοντικές πληροφορίες?– Die Geräte können unbequem Umweltinformationen herauszufiltern;

Übersetzung nicht bestätigt

Ο έλεγχος είναι δυνατό, αλλά πολύ άβολα .Steuerung ist möglich, aber sehr unbequem .

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
unbequem
ungelegen

Grammatik

Noch keine Grammatik zu άβολα.Griechische Definition zu άβολα

άβολα [ávola] adv

① unsuitably, inconveniently, uncomfortably (syn όχι βολικά):
έτσι που είναι συγυρισμένο το δωμάτιο μου έρχεται άβολα |
ένας λαός πρακτικός δέχεται να κατοική τόσο άβολα (Michedivs)
② unfavorably, contrarily (syn ανάποδα, αντίξοα):
το πράγμα μού ήρθε άβολα |
poem σα διαβαίνει | κοπάδι τους βυθούς και το τσακώνουν | με τον πανάρχαιον αργαλειόν, οργώνουν | έτσι άβολα τη γης, που ό,τι να μένη | στο γιαλό δε βολεί κλ (Mammedivs).
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback