άβαφτος -η -ο  Adj.  [avaftos -i -o, abaftos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu άβαφτος -η -ο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie άβαφτος -η -ο

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu άβαφτος -η -ο

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο άβαφτος (maskulin)
  • η άβαφτη (feminin)
  • το άβαφτο (neutrum)


Griechische Definition zu άβαφτος -η -ο

άβαφτος, -η, -ο [ávaftos] s. άβαφος (s. this)

[fr AG ἄβαπτος ← ἀ- & βαπτός 'dipped, dyed']
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15