άβατος -η -ο  (avatos -i -o, abatos -h -o)  

Noch keine Übersetzung :(

Synonyme zu άβατος -η -ο

Noch keine Synonyme


Beispielsätze άβατος -η -ο

... Ακτάμ Ακζάρ Αρασάν Αρκαμπάι Αρκαρλί Αρτέλβοστοκ Αστσιμπουλάκ Αστσυμπουλάκ Αβάτ Αϋνταρλί Αϋναμπουλάκ Αζάτ Μπαγκανασίλ Μπακανάς Μπαλασάζ Μπαλατοπάρ Μπαλπίκ ...

... Ακτάμ Ακζάρ Αρασάν Αρκαμπάι Αρκαρλί Αρτέλβοστοκ Αστσιμπουλάκ Αστσυμπουλάκ Αβάτ Αϋνταρλί Αϋναμπουλάκ Αζάτ Μπαγκανασίλ Μπακανάς Μπαλασάζ Μπαλατοπάρ Μπαλπίκ ...

... Ακτάμ Ακζάρ Αρασάν Αρκαμπάι Αρκαρλί Αρτέλβοστοκ Αστσιμπουλάκ Αστσυμπουλάκ Αβάτ Αϋνταρλί Αϋναμπουλάκ Αζάτ Μπαγκανασίλ Μπακανάς Μπαλασάζ Μπαλατοπάρ Μπαλπίκ ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze

... einem Mitgliedstaat der EU hat, sowie die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen aus anderen Mitgliedstaaten. Die ...

... Filmreporter.de Während Winfrey, Kidman und sämtliche US-Zeitungen "The Secret" vergöttern, schreien Ärzte und Fachleute auf. Auslöser für die teils heftige Kritik ...

... (Thomasposphat) ist ein phosphatreiches Düngemittel, das als Nebenprodukt der Eisen- und Stahlerzeugung hergestellt wird. Zusammen mit seinem Vetter, dem ...

Quelle: Wikipedia


Weiterführende Links

Griechische Definition von άβατος -η -οάβατος -η -οWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15