{ο}  άβακας Subst.  [avakas, abakas]

{der}    Subst.
(5)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu άβακας

άβακας altgriechisch ἄβαξ


GriechischDeutsch
Σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, ο άβακας ήταν η αριθμομηχανή χειρός των ημερών τους.In Europa und Asien war während des Mittelalters der Abakus der Taschenrechner seiner Zeit.

Übersetzung nicht bestätigt

Με την την απλή μετακίνηση σφαιριδίων που είχε ο καθένας θέση την αξία(του εμπορεύματος) ένα άβακας ήταν ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τον υπολογισμό.Durch einfaches Bewegen der Perlen mit festgelegtem Stellenwert war der Abakus ein hoch effizienter Weg zu berechnen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Rechentafel
Rechenbrett
AbakusGriechische Definition zu άβακας

άβακας ο [ávakas] : I1.κατάλληλα διαμορφωμένη επίπεδη επιφάνεια που χρησιμοποιείται σε επιτραπέζια παιχνίδια, π.χ. σκάκι, τάβλι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback