{ο}  άβακας  Subst.  [avakas, abakas]

{der}    Subst.
(5)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu άβακας

άβακας altgriechisch ἄβαξ


GriechischDeutsch
Σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, ο άβακας ήταν η αριθμομηχανή χειρός των ημερών τους.In Europa und Asien war während des Mittelalters der Abakus der Taschenrechner seiner Zeit.

Übersetzung nicht bestätigt

Με την την απλή μετακίνηση σφαιριδίων που είχε ο καθένας θέση την αξία(του εμπορεύματος) ένα άβακας ήταν ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τον υπολογισμό.Durch einfaches Bewegen der Perlen mit festgelegtem Stellenwert war der Abakus ein hoch effizienter Weg zu berechnen.

Übersetzung nicht bestätigt


Synonyme zu άβακας

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie άβακας

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu άβακας

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu άβακας
Griechische Definition zu άβακας

άβακας ο [ávakas] : I1.κατάλληλα διαμορφωμένη επίπεδη επιφάνεια που χρησιμοποιείται σε επιτραπέζια παιχνίδια, π.χ. σκάκι, τάβλι. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback