άβαθο  

  • nicht tief
    upvotedownvote
  • seicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ένα κομμάτι της θάλασσας ή να υπάρχει ανάμεσα σε νησάκια σαν ένα σχετικά άβαθο χαντάκι ή ακόμη από τα υλικά που κατεβάζουν τα ποτάμια στις εκβολές του ...

... συνίστανται κυρίως από ηπειρωτικά ιζηματογενή πετρώματα και θαλάσσιες αποκαλύψεις αβαθών υδάτων. Η Πέρμια υποδιαιρείται σε κατώτερη (πρώιμη) και ανώτερη (ύστερη) ...

... που εκτείνεται κατά διεύθυνση Δ.ΝΔ. προς Α.ΒΑ. με ιδιαίτερα επικίνδυνα αβαθή γύρω της και ειδικότερα στην ανατολική της πλευρά. Η παρουσία της στη θέση ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

avatho, abatho


Synonyme zu: άβαθο

αβαθή

άβαθα


Deutsche Synonyme zu: άβαθο

banal seicht leer hohl geistlos nichtssagend witzlos abgedroschen trivial abgeschmackt nichts sagend platt wohlfeil billig beliebig ohne Aussage inhaltsleer schal flau oberflächlich flach untief belanglos ohne Tiefgang ohne tiefere Bedeutung unambitioniert niveaulos ohne Niveau derb ohne Anspruch schlecht primitiv nicht besonders einfallsreich fadenscheinig Billig... nicht (besonders) ambitioniert ohne Ambition(en) wie in einem schlechten Film

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15