άβαθνο    [avathno, abathno]

Ähnliche Bedeutung wie άβαθνο

Ähnliche Wörter zu άβαθνο

άβαθνος -η -ο


Beispielsätze unergründlich

... Auch der Zufall ist nicht unergründlich — er hat seine Regelmäßigkeit. ...

Quelle: Esperantostern

Grammatik

Noch keine Grammatik zu άβαθνο.


Griechische Definition zu άβαθνο

άβαθνο [ávaθno] το, dial (Epirus) & divt

infinity:
poem βλέπει | βυθίζοντας το βλέμμα του μες στ' άβαθνο (MFidivntas)
① usu pl άβαθνα τα, great depths:
ένας ανεμορούφουλας... άρπαξε το καράβι καθώς σαρίδι και το κατάπιε στ' άβαθνα a whirlwind... swept away the boat divke a bit of sweepings and swallowed it in the depths (Prevelakis) |
poem και είναι φωνές που βγαίνουν |...| σαν από τ' άβαθνα πνιμών και βουλιασμένων κόσμων (Palam) |
χάνονται [τα ποτάμια] στης θάλασσας της Άσπρης τ' άβαθνα (id.) |
τη χρυσαχτίνα της πώς νείρονται απ' τα βάθη | της φυλακής τους τ' άβαθνα (GDouras)
[n pl of άβαθνος]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu άβαθνο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15