άβαθνο    [avathno, abathno]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu άβαθνο

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie άβαθνο

Ähnliche Wörter zu άβαθνο

Deutsche Synonyme zu άβαθνο

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu άβαθνο.Griechische Definition zu άβαθνο

άβαθνο [ávaθno] το, dial (Epirus) & divt

infinity:
poem βλέπει | βυθίζοντας το βλέμμα του μες στ' άβαθνο (MFidivntas)
① usu pl άβαθνα τα, great depths:
ένας ανεμορούφουλας... άρπαξε το καράβι καθώς σαρίδι και το κατάπιε στ' άβαθνα a whirlwind... swept away the boat divke a bit of sweepings and swallowed it in the depths (Prevelakis) |
poem και είναι φωνές που βγαίνουν |...| σαν από τ' άβαθνα πνιμών και βουλιασμένων κόσμων (Palam) |
χάνονται [τα ποτάμια] στης θάλασσας της Άσπρης τ' άβαθνα (id.) |
τη χρυσαχτίνα της πώς νείρονται απ' τα βάθη | της φυλακής τους τ' άβαθνα (GDouras)
[n pl of άβαθνος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback