άβαθα  

  • nicht tief
    upvotedownvote
  • seicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... που εκτείνεται κατά διεύθυνση Δ.ΝΔ. προς Α.ΒΑ. με ιδιαίτερα επικίνδυνα αβαθή γύρω της και ειδικότερα στην ανατολική της πλευρά. Η παρουσία της στη θέση ...

... συνίστανται κυρίως από ηπειρωτικά ιζηματογενή πετρώματα και θαλάσσιες αποκαλύψεις αβαθών υδάτων. Η Πέρμια υποδιαιρείται σε κατώτερη (πρώιμη) και ανώτερη (ύστερη) ...

... χλμ. του Εύξεινου Πόντου ανάμεσα στην Κριμαία και στον Καύκασο. Είναι αβαθής θάλασσα (3-14 μ.), μοιάζει με κλειστή λίμνη και δέχεται τα νερά 20 ποταμιών ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

avatha, abatha


Synonyme zu: άβαθα

αβαθή

αβαθής


Deutsche Synonyme zu: άβαθα

banal seicht leer hohl geistlos nichtssagend witzlos abgedroschen trivial abgeschmackt nichts sagend platt wohlfeil billig beliebig ohne Aussage inhaltsleer schal flau oberflächlich flach untief belanglos ohne Tiefgang ohne tiefere Bedeutung unambitioniert niveaulos ohne Niveau derb ohne Anspruch schlecht primitiv nicht besonders einfallsreich fadenscheinig Billig... nicht (besonders) ambitioniert ohne Ambition(en) wie in einem schlechten Film

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15