άβαθα    [avatha, abatha]

(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu άβαθα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu άβαθα

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu άβαθα

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu άβαθα.Griechische Definition zu άβαθα

άβαθα1 [ávaθa] τα,

shallow waters (syn αβαθή L, ρηχά):
poem πλάι στο ρέμα, τα δενδράκια τα ξερά στρώνουν βουβή τη θλίψη τους στ' άβαθα κάτου (Malakasis)
① bottomless depths:
μπήκε στ' άβαθατης γης
[n pl of άβαθος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback