Τούρκος   [Turkos, Toyrkos]

{der}    Subst.
(54)

Erklärung zu Τούρκος

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch

Etymologie zu Τούρκος

Τούρκος mittelgriechisch Τοῦρκος türkisch Türk παλαιοτουρκικά ????????????????‎ (türük) *????????????????‎ (türi: ρίζα, καταγωγή, ράτσα) prototürkisch *türi- (καταγωγή)


GriechischDeutsch
Η έννοια αυτή έχει τεράστια διαφορά, διότι το να λες ότι δεν είμαι Τούρκος αλλά ονομάζομαι Τούρκος για ορισμένους οδηγεί στην λογική ότι πρέπει να ομογενοποιηθούν όλες οι εθνότητες στη βάση ενός πολτού από τον οποίο θα προκύψει ο νέος άνθρωπος.Das ist ein großer Unterschied, denn wenn ich es nicht für wichtig halte, wer Türke ist, sondern nur, wer sich als Türke bezeichnet, läuft das für bestimmte Leute darauf hinaus, daß alle Nationalitäten in einer homogenen Masse aufgehen sollen, aus der dann der neue Mensch entsteht.

Übersetzung bestätigt

Ο τουρκικός στρατός γνωρίζει και για αυτά τα εγκλήματα αλλά και για άλλα και οπωσδήποτε δεν υπάρχει σήμερα πολιτισμένος άνθρωπος, Τούρκος ή οποιασδήποτε άλλης εθνότητας, που να μην καταδικάζει αυτά τα εγκλήματα πολέμου.Der türkischen Armee sind diese und andere Verbrechen bekannt, und heute gibt es zweifellos keinen zivilisierten Menschen egal, ob Türke oder anderer Nationalität -, der diese Kriegsverbrechen nicht verurteilt.

Übersetzung bestätigt

Παιδιά, εγώ είμαι Τούρκος!Also, ich bin Türke!

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Osmane
Türke
Kümmeltürke

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Τούρκος.
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback