{ο}  Ρουμάνος Subst.  [Gumanos, Rumanos, Roymanos]

{der}    Subst.
(17)

Erklärung zu Ρουμάνος

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch


GriechischDeutsch
Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, ένας Τσέχος, Ρουμάνος ή Ούγγρος νέος μπορεί να επωφεληθεί από την επαγγελματική κατάρτιση και από τα προγράμματα, όχι όμως και ένας νέος από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής.Herr amtierender Ratspräsident, ein junger Tscheche, Rumäne oder Ungar kann eine berufliche Ausbildung erhalten und die Programm nutzen. Eine junger Mensch aus den Maghrebstaaten hingegen nicht.

Übersetzung bestätigt

Τόσο ως Ρουμάνος όσο και ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, υποστηρίζω τη σύνδεση μεταξύ της μελλοντικής στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο και της στρατηγικής για τον Δούναβη, που δρομολογήθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Als Rumäne und als Mitglied des Ausschusses für regionale Entwicklung unterstütze ich die Verbindung, die zwischen der zukünftigen Schwarzmeerstrategie und der Donaustrategie hergestellt wird, die vor kurzem von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde.

Übersetzung bestätigt

Δεν είμαι ούτε Τσέχος ούτε Ρουμάνος ούτε Βούλγαρος και άλλοι Ρουμάνοι συνάδελφοι μίλησαν πριν από εμένα, αλλά παρ' όλα αυτά, ως ευρωπαίος πολίτης, αισθάνομαι το ίδιο εξαπατημένος ως προς τα δικαιώματά μου, εάν ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στον Καναδά -μιλώ γρήγορα, επειδή με καταλαβαίνετε, κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω πως θα θέλατε να το επαναλάβω για τις ανάγκες της διερμηνείαςαλλά, παρ' όλα αυτά, ως ευρωπαίος πολίτης, αισθάνομαι εξαπατημένος ως προς τα δικαιώματά μου, εάν πολίτες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στον Καναδά, ενώ οι καναδοί πολίτες μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.Ich bin weder Tscheche noch Rumäne oder Bulgare und andere Kolleginnen und Kollegen aus Rumänien haben vor mir Ihre Rede gehalten, aber, ganz gleich, als europäischer Bürger fühle ich mich genauso meiner Rechte betrogen, wenn europäische Bürgerinnen und Bürger sich nicht frei in Kanada bewegen können ich spreche schnell, weil Sie mich verstehen, Herr Präsident, aber ich denke, Sie möchten, dass ich es für die Übersetzung wiederhole aber, ganz gleich, ich fühle mich betrogen, wenn sich andere Bürgerinnen und Bürger aus anderen europäischen Ländern nicht frei in Kanada bewegen können, während sich kanadische Bürgerinnen und Bürger in allen europäischen Ländern frei bewegen können.

Übersetzung bestätigt

Το παιδί δεν θέλει πλέον να είναι Ρουμάνος ή να ακούει οτιδήποτε για τη Ρουμανία.Der Junge wollte kein Rumäne mehr sein und auch nichts mehr von Rumänien hören.

Übersetzung bestätigt

(EN) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα θα προσπαθήσω να ξεχάσω ότι είμαι Ρουμάνος.(EN) Herr Präsident! Heute werde ich versuchen zu vergessen, dass ich Rumäne bin.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Ρουμάνος.
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback