Πολωνός   [Polonos, Polwnos]

{der}    Subst.
(56)

Erklärung zu Πολωνός

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch

Etymologie zu Πολωνός

Πολωνός Πολων(ία) + -ός


GriechischDeutsch
στην Πολωνία: τα άρθρα 1103 και 1110 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Kodeks postępowania cywilnego), στο μέτρο που θεμελιώνουν τη δικαιοδοσία στη διαμονή του εναγομένου στην Πολωνία, στην κατοχή από αυτόν τον τελευταίο περιουσιακών στοιχείων ευρισκομένων στην Πολωνία ή στην κατοχή δικαιωμάτων κυριότητας στη συγκεκριμένη χώρα, στο γεγονός ότι το αντικείμενο της διαφοράς βρίσκεται στην Πολωνία και στο γεγονός ότι ένας εκ των μερών είναι Πολωνός υπήκοος,in Polen: Artikel 1103 und 1110 der Zivilprozessordnung (Kodeks postępowania cywilnego), insofern als die Zuständigkeit nach diesen Artikeln begründet wird aufgrund des Wohnsitzes des Beklagten in Polen, des Vorhandenseins von Vermögenswerten oder vermögensrechtlichen Ansprüchen des Beklagten in Polen, des Umstands, dass sich der Streitgegenstand in Polen befindet, oder aufgrund des Umstands, dass eine Partei die polnische Staatsangehörigkeit besitzt,

Übersetzung bestätigt

Ένας/μία Φινλανδός/ή ή Πολωνός/ή μεταβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου όπου διαμένει 3 ημέρες και χρησιμοποιεί το έξυπνο κινητό του/της:Ein Besucher/eine Besucherin aus Finnland oder Polen fährt für 3 Tage zu den Olympischen Spielen nach London und verwendet dort sein/ihr Smartphone folgendermaßen:

Übersetzung bestätigt

Δεν μπορώ να είμαι αμερόληπτος, δεδομένου ότι είμαι Πολωνός, αλλά παρά ταύτα, πιστεύω ακράδαντα ότι η Αλληλεγγύη ήταν μια κρίσιμη καμπή στη δική μας κοινή ευρωπαϊκή ιστορία του 20ού αιώνα.Ich bin Pole und deshalb nicht unparteiisch, und doch bin ich der festen Überzeugung, dass die Solidarność einen entscheidenden Wendepunkt in unserer gemeinsamen europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellte.

Übersetzung bestätigt

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στην Αλληλεγγύη ως Πολωνός και ως Ευρωπαίος.Heute, 25 Jahre danach, möchte ich als Pole und Europäer der Solidarność meine Ehrerbietung erweisen.

Übersetzung bestätigt

– Καθώς ο επόμενος ομιλητής είναι Πολωνός, θα πρέπει να αναφέρω ότι σήμερα το πρωί άκουσα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 500 000 πολωνούς εργαζομένους τώρα.Da der nächste Redner ein Pole ist, möchte ich anmerken, dass ich heute Morgen gehört habe, dass es im Vereinigten Königreich jetzt 500 000 polnische Arbeitskräfte gibt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Polack(e)
Pole

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Πολωνός.
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback