Νορβηγός   [Norvigos, Norviros, Norbhgos]

{der}    Subst.
(21)

Olivenöl aus Kreta (Anzeige)

Erklärung zu Νορβηγός

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch

Etymologie zu Νορβηγός

Νορβηγός Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Έχουμε δημιουργήσει όλες τις ιδιότητες και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα, τις εκλογές και ούτω καθεξής, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τους πολίτες να αισθάνονται Ευρωπαίοι κατά την ίδια έννοια που μπορεί κανείς να αισθάνεται Νορβηγός, Ιάπωνας, Γάλλος, Πορτογάλος ή οτιδήποτε άλλο.Wir haben alle Merkmale und Institutionen geschaffen: das Europäische Parlament, die politischen Parteien, die Wahlen und so weiter, doch man kann nicht befehlen, dass sich die Menschen genauso als Europäer fühlen wie sie sich vielleicht als Norweger, Japaner, Franzosen, Portugiesen oder was immer fühlen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Νορβηγός.Singular

Plural

Nominativder Norweger

die Norweger

Genitivdes Norwegers

der Norweger

Dativdem Norweger

den Norwegern

Akkusativden Norweger

die Norweger
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback