Κινέζος   [Kinezos]

{der}    Subst.
(185)

Erklärung zu Κινέζος

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch

Etymologie zu Κινέζος

Κινέζος Κίν(α) + -έζος


GriechischDeutsch
Εάν έχετε καταγωγή από την Άπω Ανατολή (Κινέζος, Ιάπωνας, Ταϊβανέζος, Ταϊλανδός ή Κορεάτης) θα ξεκινήσετε με χαμηλότερη δόση των 25 mg.Wenn Sie ostasiatischer Abstammung (Chinese, Japaner, Taiwanese, Thai oder Koreaner) sind, können Sie eine niedrigere Anfangsdosierung von 25 mg benötigen.

Übersetzung bestätigt

Εάν έχετε καταγωγή από την Άπω Ανατολή (Κινέζος, Ιάπωνας, Ταϊβανέζος, Ταϊλανδός ή Κορεάτης) μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε με τη χαμηλότερη δόση των 25 mg.Wenn Sie ostasiatischer Abstammung (Chinese, Japaner, Taiwanese, Thai oder Koreaner) sind, können Sie eine niedrigere Anfangsdosierung von 25 mg benötigen.

Übersetzung bestätigt

Εάν έχετε καταγωγή από την Άπω Ανατολή (Κινέζος, Ιάπωνας, Ταϊβανέζος, Ταϊλανδός ή Κορεάτης) θα ξεκινήσετε με την ίδια δόση των 25 mg.Wenn Sie ostasiatischer Abstammung (Chinese, Japaner, Taiwanese, Thai oder Koreaner) sind, nehmen Sie die gleiche Anfangsdosierung von 25 mg ein.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, ανάμεσα στους πολλούς ηλικιωμένους και συνταξιούχους φίλους μου στην Ιταλία, αλλά και εκτός Ιταλίας, είναι και ένας Κινέζος.Frau Präsidentin, zu meinen zahlreichen Freunden unter den älteren Bürgern und Rentnern innerund auch außerhalb Italiens gehört auch ein Chinese.

Übersetzung bestätigt

Ο χθεσινός "πολωνός υδραυλικός" θα είναι αύριο Κινέζος ή Πακιστανός.Der "polnische Klempner" von gestern wird morgen Chinese oder Pakistani sein.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Κινέζος.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback