{ο}  Γάλλος Subst.  [Gallos, Rallos]

{der}  
Franzose (ugs.)
  Subst.
(291)

Olivenöl aus Kreta (Anzeige)


GriechischDeutsch
Είμαι Γάλλος.Ich bin Franzose.

Übersetzung nicht bestätigt

Υπάρχει ένας Γάλλος να μας βοηθήσει. Ένας στοχαστής που δεν όρισε την κωμωδία επειδή αρνήθηκε κατηγορηματικά.Ein Franzose kann da helfen, ein Denker, der Humor nicht definiert hat, weil er es auch gar nicht wollte.

Übersetzung nicht bestätigt

Και εξέπεμψα τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο ένας Γάλλος σε έναν ολόκληρο χρόνο.Und ich habe soviel CO2 ausgestossen, wie ein Franzose in einem ganzen Jahr.

Übersetzung nicht bestätigt

Ως Γάλλος, πρέπει να πώ ότι υπάρχουν πολλοί Γάλλοι διανοούμενοι που νομίζουν ότι η ευτυχία δεν είναι καθόλου ενδιαφέρουσα.Als Franzose muss ich sagen, dass es viele französische Intellektuelle gibt, die der Meinung sind, dass Glück kein bisschen interessant ist.

Übersetzung nicht bestätigt

"Ένας Γάλλος, ή ρωσικά δεν θα μπορούσαν να έχουν γραμμένο αυτό."Ein Franzose oder Russe konnte nicht geschrieben, dass.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Γάλλος.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback