{ο}  Βιετναμέζος Subst.  [Vietnamezos, Bietnamezos]

{der}    Subst.
(5)

Erklärung zu Βιετναμέζος

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch


GriechischDeutsch
Και ένας Βιετναμέζος κορόιδεψε το όνομά μου.Und ein Vietnamese machte Witze über meinen Namen.

Übersetzung nicht bestätigt

Είναι Βιετναμέζος.Er ist schließlich Vietnamese.

Übersetzung nicht bestätigt

Όχι, ο Βιετναμέζος ...-Nein. Dieser Vietnamese...

Übersetzung nicht bestätigt

Αυτός ο Βιετναμέζος με την πόρνη.Dieser Vietnamese mit der Hure.

Übersetzung nicht bestätigt

Donald De Ciccos ένα μέχρι πέντε κατέληξε να είναι α Σαμόα, ένας Βιετναμέζος, Σικελίας, μια καναδική ...Donald De Ciccos eins bis fünf stellten sich als Samoaner, Vietnamese, Sizilianer, Kanadier...

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Βιετναμέζος.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback