{ο}  Αυστραλός Subst.  [Afstralos, Aystralos]

{der}    Subst.
(39)

Erklärung zu Αυστραλός

Übersicht Nationalitäten auf Griechisch


GriechischDeutsch
Οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί διάκεινται γενικώς ευνοϊκά απέναντι στο ευρώ το οποίο θεωρούν ως μια εναλλακτική λύση έναντι του αμερικανικού δολαρίου στις διεθνείς αγορές και ως ένα μέσο για να μειωθεί η εξάρτηση της χώρας τους από το αμερικανικό νόμισμα.Australier und Neuseeländer stehen dem Euro in der Regel positiv gegenüber; sie sehen in ihm eine Alternative zum US $ auf internationalen Märkten und damit die Möglichkeit, die Abhängigkeit ihrer Länder von der amerikanischen Währung zu verringern.

Übersetzung bestätigt

Για παράδειγμα, ένας Αυστραλός που θέλει να πάει στη Γαλλία πρέπει να έχει θεώρηση από τη Γαλλία όμως μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος χωρίς θεώρηση (με εξαίρεση την Ισπανία).So benötigt beispielsweise ein Australier für die Einreise nach Frank­reich ein Visum, kann sich von dort aus aber ohne Visum in alle anderen Mitgliedstaaten (außer Spanien) begeben.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση της Baia Mare, μετά την καταστροφή, ο κύριος μέτοχος, ένας Αυστραλός, απέσυρε τα κεφάλαιά του και ένιψε τας χείρας τους για την καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας στον Τίσα και σε ένα μεγάλο μέρος του Δούναβη.Im Fall der Mine Baia Mare zog der Hauptaktionär, ein Australier, sein Kapital zurück, nachdem sich die Katastrophe ereignet hatte, und spielte angesichts der Zerstörung der Fauna und Flora der Theiß und eines großen Teils der Donau das Unschuldslamm.

Übersetzung bestätigt

Όμως, οι Αυστραλοί απέσυραν την αναφορά στη μηδενική ποσόστωση για νομικούς και επιστημονικούς λόγους, όπως ανέφερα κατά την παρουσίαση της ερώτησης και όπως επιβεβαίωσε και η κ. Επίτροπος.Nunmehr haben jedoch die Australier den Verweis auf eine Nullquote aus rechtlichen und wissenschaftlichen Gründen zurückgezogen, wie ich erwähnte, als ich die Anfrage einbrachte, und wie die Kommissarin bestätigt hat.

Übersetzung bestätigt

Το υπόλοιπο κείμενο θα πρέπει να διαγραφεί, διότι οι Αυστραλοί το αφαίρεσαν από την πρότασή τους. Αυτό δεν εμποδίζει ασφαλώς άλλους να υποβάλουν εκ νέου το ίδιο αίτημα στη Διάσκεψη των Μερών, εάν χρειαστεί.Der Rest des Textes müsste gestrichen werden, denn die Australier haben ihn aus ihrem Vorschlag herausgenommen, obwohl das nicht ausschließt, dass andere ihn auf der Vertragsstaatenkonferenz gegebenenfalls wieder auf den Tisch bringen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu Αυστραλός

Αυστραλός [afstralós] ο, (L)

Austradivan (syn in Aυστραλέζος):
η Aθήνα ήταν γεμάτη Aυστραλούς στρατιώτες (Tachtsis)
[fr kath (neol: Koumanoudis) Aυστραλός, whose der is Aυστραλία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback