Αργώ Verb  [Argo, Arro, Argw]

(0)
(0)
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu Αργώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αργώαργούμε
αργείςαργείτε
αργείαργούν(ε)
Imper
fekt
αργούσααργούσαμε
αργούσεςαργούσατε
αργούσεαργούσαν(ε)
Aoristάργησααργήσαμε
άργησεςαργήσατε
άργησεάργησαν, αργήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω αργήσειέχουμε αργήσει
έχεις αργήσειέχετε αργήσει
έχει αργήσειέχουν αργήσει
Plu
perf
ekt
είχα αργήσειείχαμε αργήσει
είχες αργήσειείχατε αργήσει
είχε αργήσειείχαν αργήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αργώθα αργούμε
θα αργείςθα αργείτε
θα αργείθα αργούν(ε)
Fut
ur
θα αργήσωθα αργήσουμε
θα αργήσειςθα αργήσετε
θα αργήσειθα αργήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αργήσειθα έχουμε αργήσει
θα έχεις αργήσειθα έχετε αργήσει
θα έχει αργήσειθα έχουν αργήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αργώνα αργούμε
να αργείςνα αργείτε
να αργείνα αργούν(ε)
Aoristνα αργήσωνα αργήσουμε, να αργήσομε
να αργήσειςνα αργήσετε
να αργήσεινα αργήσουν(ε)
Perfνα έχω αργήσεινα έχουμε αργήσει
να έχεις αργήσεινα έχετε αργήσει
να έχει αργήσεινα έχουν αργήσει
Imper
ativ
Presαργείτε
Aoristάργησεαργήστε, αργήσετε
Part
izip
Presαργώντας
Perfέχοντας αργήσει
InfinAoristαργήσειGriechische Definition zu Αργώ

αργώ [arγó] .9α : I1α.εκτελώ με αργό ρυθμό, με βραδύτητα κινήσεις ή ενέργειες· καθυστερώ, χασομερώ: Άργησε να ντυθεί και καθυστερήσαμε στο ραντεβού. Aργεί πάντα να πάρει μια απόφαση. || (έκφρ.) δεν Αργώ να…, δε διστάζω να…: Δεν Αργώ να σου αστράψω ένα χαστούκι. β. χρειάζομαι, καταναλώνω χρόνο περισσότερο από τον κανονικό ή το συνηθισμένο: Tο παιδί άργησε να μιλήσει / να περπατήσει. Άργησα να καταλάβω. γ. κάνω κτ. σε προχωρημένο ή σε ακατάλληλο χρόνο, καθυστερημένα: Άργησες να έρθεις και με πήρε ο ύπνος. Aργήσαμε και χάσαμε το τρένο. ΠAΡ Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι* αργεί να ξημερώσει. Ο Θεός* αργεί, μα δε λησμονεί. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback