Ανατολική Αγγλία   [Anatoliki Anglia, Anatolikh Agglia]

(3)

GriechischDeutsch
Ειδικότερα στην Umbria, όπου οι καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις σήμερα χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εισοδήματος ανά μονάδα εργασίας, τα εισοδήματα από την παραγωγή καπνού θα είναι συγκρίσιμα με εκείνα των ειδικευμένων στα σιτηρά παραγωγών στην Champagne-Ardennes και στην Ανατολική Αγγλία.Vor allem in Umbrien, wo die Tabakanbaubetriebe derzeit durch ein sehr hohes Einkommen je Arbeitskräfteeinheit charakterisiert sind, wären die Einkommen aus dem Tabakanbau mit denen von spezialisierten Getreidebetrieben in den Regionen Champagne-Ardennes und Ostengland vergleichbar.

Übersetzung bestätigt

Δέκα προγράμματα αφορούν τις αγγλικές περιφέρειες (West Midlands, Yorkshire and the Humber, East Midlands, Βορειοανατολική Αγγλία, Νοτιοδυτική Αγγλία, Ανατολική Αγγλία, Νοτιοανατολική Αγγλία, Νοτιοδυτική Αγγλία και Λονδίνο) και Γιβραλτάρ, τρία προγράμματα αφορούν τη Σκωτία (Νότια Σκωτία, Ανατολική Σκωτία και Δυτική Σκωτία) και ένα αφορά την Ουαλία (Ανατολική Ουαλία).Zehn Programme betreffen die englischen Regionen (West Midlands, Yorkshire und The Humber, East Midlands, Nordostengland, Nordwestengland, Ostengland, Südostengland, Südwestengland und London) und Gibraltar; drei betreffen Schottland (Südschottland, Ostschottland und Westschottland), und eines betrifft Wales (Ostwales).

Übersetzung bestätigt

κα Barbara FOLLETT Αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού, Δημιουργικών Απασχολήσεων και Τουρισμού και Υπουργός για την Ανατολική ΑγγλίαBarbara FOLLETT Staatsministerin für Kultur, Kreativwirtschaft und Tourismus und Ministerin für Ostengland

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Ανατολική Αγγλία.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback