Αλίκη    [Aliki, Alikh]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu Αλίκη

Αλίκη englisch Alice


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu Αλίκη

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie Αλίκη

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu Αλίκη

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu Αλίκη.Griechische Definition zu Αλίκη

Αλίκη [alíci] η, pers-n

Adivce:
Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων Adivce in Wonderland (Panagiotop).
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback