Ακτή Ελεφαντοστού   [Akti Elefantostu, Akth Elefantostoy]

(266)

GriechischDeutsch
Αριθ. δελτίου ταυτότητας: α) 2096927 (Μπουρκίνα Φάσο, εκδόθηκε στις 17.3.2005), β) 970860100249 (Ακτή Ελεφαντοστού, εκδόθηκε στις 5.8.1997, ισχύει έως τις 5.8.2007).Personalausweisnr.: (a) 2096927 (Burkina Faso, ausgestellt am 17.3.2005), (b) 970860100249 (Côte d’Ivoire, ausgestellt am 5.8.1997, gültig bis 5.8.2007).

Übersetzung bestätigt

Διεύθυνση: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Ακτή ΕλεφαντοστούAnschrift: Bloc P 170, Yopougon Selmer, Côte d’Ivoire

Übersetzung bestätigt

Τόπος γέννησης: α) Guibéroua (Gagnoa), Ακτή Ελεφαντοστού, β) Niagbrahio/Guiberoua, Ακτή Ελεφαντοστού, γ) Guiberoua, Ακτή Ελεφαντοστού.Geburtsort: (a) Guibéroua (Gagnoa), Côte d'Ivoire, (b) Niagbrahio/Guiberoua, Côte d'Ivoire, (c) Guiberoua, Côte d'Ivoire.

Übersetzung bestätigt

Ιθαγένεια: Ακτή Ελεφαντοστού.Staatsangehörigkeit: Côte d’Ivoire.

Übersetzung bestätigt

Αριθ. διαβατηρίου: α) 04LE66241 (Ακτή Ελεφαντοστού, εκδόθηκε στις 10.11.2005, ισχύει έως τις 9.11.2008), β) AE/088 DH 12 (Διπλωματικό διαβατήριο Ακτής Ελεφαντοστού, εκδόθηκε στις 20.12.2002, ισχύει έως τις 11.12.2005), γ) 98LC39292 (Ακτή Ελεφαντοστού, εκδόθηκε στις 24.11.2000, ισχύει έως τις 23.11.2003).Reisepassnr.: (a) 04LE66241 (Côte d’Ivoire, ausgestellt am 10.11.2005, gültig bis 9.11.2008), (b) AE/088 DH 12 (Diplomatenpass von Côte d’Ivoire, ausgestellt am 20.12.2002, gültig bis 11.12.2005, (c) 98LC39292 (Côte d’Ivoire, ausgestellt am 24.11.2000, gültig bis 23.11.2003).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Ακτή Ελεφαντοστού.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback