Αιγαίο  

  • Aegean
    upvotedownvote
  • Ägäis
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

Egeo, Ejeo, Aigaio


Deutsche Synonyme zu: Αιγαίο

Ägäisches Meer Ägäis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15