Αγάθωνας  

  • Agathon
    upvotedownvote
  • Agathonas
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της ταβέρνας (1996), EROS Αγάθωνας: την είδα απόψε λαϊκά / συμμετέχει η Γλυκερία (1998), EROS Ρεμπέτικα ντουέτα: Γκολές-Αγάθωνας, 18 σπάνια ρεμπέτικα (1999) ...

... μυθολογία με το όνομα Αγάθωνας (Αγάθων) είναι γνωστός ένας από τους Τρώες που έζησαν κατά την εποχή που έγινε ο Τρωικός Πόλεμος. Ο Αγάθωνας αναφέρεται στην ...

... αλλά ο Αγάθων είχε πεθάνει ήδη από τον Ιανουάριο. Πέρα από την καταδίκη του Μονοθελητισμού, η σύνοδος θεράπευσε και το σχίσμα. Ο άγιος Αγάθωνας ξεκίνησε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

Agathonas, Arathonas, Agathwnas

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15