Αβασγός    [Avasgos, Avasros, Abasgos]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu Αβασγός

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie Αβασγός

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu Αβασγός

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu Αβασγός.Griechische Definition zu Αβασγός

Αβασγός ο.

Κάτοικος της Αβασγίας:
(Πανάρ. 7616).
[<τοπων. Αβασγία + κατάλ. ός. Η λ. τον 6. αι. (DGE, λ. οί)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback