{η}  Αβάνα Subst.  [Avana, Abana]

{der}    Subst.
(231)

Etymologie zu Αβάνα

Αβάνα Havana ίσως από έναν φύλαρχο ονόματι Habaquanex ή από παραφθορά της λέξης «σαβάνα» ή von deutsch λέξη χάφεν για το λιμάνι και το καταφύγιο


GriechischDeutsch
Το 1993, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων έδωσε συνέντευξη στη Νέα Υόρκη σε 150 μέλη της κουβανοαμερικανικής κοινότητας, συνάντηση που συνεχίστηκε τον επόμενο χρόνο στη διάσκεψη ΄Εθνος και Μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα παρουσία 225 εξορίστων.1993 kam es in New York zu einem Treffen zwischen dem kubanischen Außenminister und 150 Mitgliedern der kubanisch-amerikanischen Gemeinschaft, das im Jahr darauf in Havanna seine Fortsetzung in der Konferenz Nation und Emigration fand, an der 225 Emigranten teilnahmen.

Übersetzung bestätigt

Το 1993, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων έδωσε συνέντευξη στη Νέα Υόρκη σε 150 μέλη της κουβανοαμερικανικής κοινότητας, συνάντηση που συνεχίστηκε τον επόμενο χρόνο στη διάσκεψη ΄Εθνος και Μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα παρουσία 225 εξορίστων.1993 kam es in New York zu einem Treffen zwischen dem kubanischen Außenminister und 150 Mitgliedern der kuba­nisch‑amerikanischen Gemeinschaft, das im Jahr darauf in Havanna seine Fortsetzung in der Konferenz Nation und Emigration fand, an der 225 Emigranten teilnahmen.

Übersetzung bestätigt

Τονίστηκε η σημασία της Διάσκεψης του περασμένου Δεκεμβρίου στην Αβάνα, στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και Κουβανοί πολιτικοί, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Betont wurde auch die Bedeutung der Konferenz im Dezember 1995 in Havanna, an der europäische Unternehmer, kubanische Wirtschaftsführer und Politiker sowie Vertreter der Kommission und des Europäischen Parlaments teilnahmen.

Übersetzung bestätigt

Τονίστηκε η σημασία της Διάσκεψης του περασμένου Δεκεμβρίου στην Αβάνα, στην οποία συμμετείχαν Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και Κουβανοί πολιτικοί, καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.Betont wurde auch die Bedeutung der Konferenz im Dezember 1995 in Havanna, an der europäische Unternehmer, kubanische Wirtschaftsführer und Politi­ker sowie Vertreter der Kommission und des Europäischen Parlaments teilnahmen.

Übersetzung bestätigt

Αβάνα, Κούβα, 2016 – Αποστολή απαρτιζόμενη από τρία μέλη και την πρόεδρο του τμήματος REX για να γίνει διασύνδεση με την κοινωνία πολιτών της Κούβας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη κοινού διαλόγου που θα συμβάλει στις διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και ΣυνεργασίαςHavanna (Kuba), 2016 – Studienreise von drei Mitgliedern und der Vorsitzenden der Fachgruppe REX zum Knüpfen von Beziehungen mit der kubanischen Zivilgesellschaft im Hinblick auf die Schaffung eines gemeinsamen Dialogs, der einen Beitrag zu den Verhandlungen über das Abkommen über politischen Dialog und Zusammenarbeit leisten könnte

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu Αβάνα.SingularPlural
Nominativ(das) Havanna
Genitiv(des Havanna)
(des Havannas)

Havannas
Dativ(dem) Havanna
Akkusativ(das) HavannaGriechische Definition zu Αβάνα

Αβάνα [avána] η, (& Xαβάνα)

Havana:
πούρο Aβάνας Havana cigar.
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback