ώστε  

  • dass
  • also

Beispielsätze

Δώστε μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Δώστε μου ένα λεπτό.

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oste, wste

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15