όψις  

  • Aspekt
    upvotedownvote
  • Mode
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... και η όψις. Από αυτά, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η λέξις και το μέλος (δηλαδή η μουσική) είναι τα μέσα με τα οποία γίνεται η "μίμησις", η όψις είναι ο ...

... φορβάδες των πετούν γρηγορώτερα από αετούς. Θα επιπέσουν όλοι επί την λείαν. Η όψις των είναι όπως ο φλογισμένος άνεμος και θα συσσωρεύση τους αιχμαλώτους ως ...

... ανάγκης», εκδ. Γαβριηλίδης 2004 «Σκιάς ποίκιλμα», εκδ. Λωτός, 1998 «Αδήλων όψις», εκδ. Λωτός, 1993 «Κυοφορία σιωπής», εκδ. Λωτός, 1991 «Λόγος ανθηρός χειρο-νομηθείς» ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

opsis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15