ωσάν  

  • als ob
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Μάιος-Αύγ. 1982), Θεσσαλονίκη, 1982. Ωσάν ποιήματα (1982-1985) και Ευφαμείτε (1985-1987) – εκδόθηκαν στο Ωσάν ποιήματα, Θεσσαλονίκη, Χειρόγραφο, 1989 ...

... γλώσσες. « Ένας μεγάλος σοφός που σκέφτεται ωσάν φιλόσοφος, βλέπει ωσάν καλλιτέχνης, αισθάνεται και εκφράζεται ωσάν ποιητής », έτσι χαρακτήρισε ο Ζαν Ροστάν ...

... Ιλιάδα του Ομήρου (ραψωδία Α, στίχος 264) μαζί με άλλους μεγάλους άντρες που «ωσάν αυτούς ανίκητοι θνητοί δεν γεννηθήκαν» (Α 266, μετάφραση Ι. Πολυλά). Κρουσίου: ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

osan, wsan

Ähnliche Worte

ωσαννά

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15