ωσάν  

  • als ob

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Μάιος-Αύγ. 1982), Θεσσαλονίκη, 1982. Ωσάν ποιήματα (1982-1985) και Ευφαμείτε (1985-1987) – εκδόθηκαν στο Ωσάν ποιήματα, Θεσσαλονίκη, Χειρόγραφο, 1989 ...

... γλώσσες. « Ένας μεγάλος σοφός που σκέφτεται ωσάν φιλόσοφος, βλέπει ωσάν καλλιτέχνης, αισθάνεται και εκφράζεται ωσάν ποιητής », έτσι χαρακτήρισε ο Ζαν Ροστάν ...

... Υγίνος. Η Καστιάνειρα αναφέρεται στην Ιλιάδα, όπου περιγράφεται ως «η ωραία Καστιάνειρα, ωσάν θεά στο σώμα» (Θ 305, μετάφραση Ι. Πολυλά). Κρουσίου: Λεξικόν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

osan, wsan

Ähnliche Worte

ωσαννά

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15