χορός  

  • Tanz
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

choros, xoros


Deutsche Synonyme zu: χορός

Tanz


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ χορός χοροί
Genitiv χορού χορών
Akkusativ χορό χορούς
Vokativ χορέ χοροί
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15