χασομερώ  

  • herumbummeln
  • trödeln

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ισχύουν, πριν το 1997: Στ. Ιατρού, Αμ. Κουδούνη, Μ. Νικολακοπούλου, Στ. Χασομέρη, Δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕΕ, Αθήνα Φεβρ., 2005 ...

... Προσφύγων στην Δυτική Μακεδονία [1] Αμ. Κουδούνη, Μ. Νικολακοπούλου, Στ. Χασομέρη, "Δομή και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης",ΤΕΕ, Αθήνα Φεβρ., 2005 ...

... Αγίους Τόπους, αλλά δεν είχε στρατιωτικές επιτυχίες. Ξόδεψε πολύ χρόνο χασομερώντας στην Άκρα πριν μετακινηθεί στην Ασκαλόν και αρχίσει την κατασκευή ενός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

chasomero, xasomerw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15