φυτό  

  • Pflanze
  • übereifriger Lerner (Streber)
  • sehr dummer, hirnloser Mensch

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

fito, fyto


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φυτό φυτά
Genitiv φυτού φυτών
Akkusativ φυτό φυτά
Vokativ φυτό φυτά
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15