φτυάρι  

  •    Spaten
  •    Schaufel

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ftiari, ftyari


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ φτυάρι φτυάρια
Genitiv φτυαριού φτυαριών
Akkusativ φτυάρι φτυάρια
Vokativ φτυάρι φτυάρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15