τυγχάνω  

  • passieren
  • erfolgreich durchführen
  • ein Ziel erreichen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... τέλη της δεκαετίας του 1960 και από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τυγχάνουν υψηλής εκτίμησης από τους οπαδούς ποδοσφαίρου. Στη δεκαετία του ...

... έξοδα διδάκτρων κατά το 2004-05 ήταν 27.448 δολάρια, αλλά πολλοί φοιτητές τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης και υποτροφιών. Τα Wikimedia Commons έχουν ...

... τοπικής εκκλησίας και ενθρονίζεται στην επαρχία του. Κάθε μητροπολίτης τυγχάνει ισόβιος και αναπληρώνεται μόνο σε περίπτωση έγκυρα διαπιστωμένης ασθένειας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

tigchano, tirchano, tygxanw


Grammatik

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστική υποτακτική ευκτική προστακτική
ἐγώ
τυγχάνω
τυγχάνω
τυγχάνοιμι
-
σύ
τυγχάνεις
τυγχάνῃς
τυγχάνοις
τύγχανε
οὖτος
τυγχάνει
τυγχάν
τυγχάνοι
τυγχανέτω
ἡμεῖς
τυγχάνομεν
τυγχάνωμεν
τυγχάνοιμεν
-
ὑμεῖς
τυγχάνετε
τυγχάνητε
τυγχάνοιτε
τυγχάνετε
οὗτοι
τυγχάνουσι(ν)
τυγχάνωσι(ν)
τυγχάνοιεν
τυγχανόντων / τυγχανέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατο μετοχή
τυγχάνειν
τυγχάνων
τυγχάνουσα
τυγχάνον
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15