σου  

  • dein, dir
    upvotedownvote

Beispielsätze

Θα σου δείξω την πόλη.

Ξέρεις πού πήγε ο πατέρας σου;

Ας δοκιμάσουμε κάτι!

Quelle: Sprachprofi, Gaidouraki, npapachris


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

su, soy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15