σαγιονάρα  

  •    Gummilatschen
  •    Flip-Flop
  •    Sandale
  •    Flip flop

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sagionara, sajionara


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σαγιονάρα σαγιονάρες
Genitiv σαγιονάρας σαγιοναρών
Akkusativ σαγιονάρα σαγιονάρες
Vokativ σαγιονάρα σαγιονάρες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15